Index : t

tajuk n 1 mahkota
tajuk berita n kalimat pendek atau frasa yang ditempatkan secara mencolok pada sebuah berita dengan menggunakan huruf yang menonjol
tajuk mahkota n 1 hiasan bunga pada mahkota
tajuk rawal n (Kom) kain rentang
tajuk rencana n karangan pokok dalam surat kabar majalah dsb
tajuk surat n kepala surat
tajung n tenunan sutra
tajur adj 1 tampak memanjang (menganjur)
tajusalatin n (Sas) mahkota segala raja
tajwid n cara membaca Alquran dengan lafal atau ucapan yang benar
tak adv 1 tidak
tak acuh adv tidak peduli
tak canda n tidak peduli
tak segan adv 1 sudi
tak segan-segan adv tidak malu-malu
tak suang-suang adv 1 tidak mudah
takabur adj merasa diri mulia (hebat pandai dsb)
takaful n 1 penjaminan
takah adj (Mk) 1 tampan
takah-takahnya adj rupa-rupanya