Index : z

Z n 1 huruf ke-26 abjad Indonesia
Zabaniah n (Isl) malaikat penjaga neraka (yang memasukkan orang ke api neraka)
Zabur n kitab suci yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Daud a.s.
Zanggi n orang hitam dari Afrika (Etiopia)
Zen n aliran agama Buddha di Asia Timur terutama berkembang di Jepang dan berpengaruh besar terhadap kebudayaan Jepang
Zend-Avesta n tafsir yang merupakan penjelasan terhadap Avesta kitab suci orang Persia penganut ajaran Zarathustra
Zion n 1 nama bukit di kota Yerusalem
Zionis n penganut zionisme
Zohal n (Ar) nama salah satu bintang siarah
Zohrah n (Ar) nama salah satu bintang siarah
Zohrat → Zohrah
Zuhara → Zohrah
Zulhijah n bulan ke-12 tahun Hijriah (29 hari)
Zulkaidah n bulan ke-11 tahun Hijriah (30 hari)
za n nama huruf ke-17 abjad Arab
zabad → jebat
zabah v (Ar) sembelih
zabarjad n (Ar) kristal yang dipakai untuk batu permata
zabib n (Ar) buah anggur yang dikeringkan
zadah adj → haram