Taurat

Definisi

kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa a.s.; hukum Nabi Musa a.s. yang dianut oleh orang Yahudi; kitab Perjanjian Lama terutama Pentateuch (lima buah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s.) yaitu;

Lihat Juga :

Tauret n → Taurat
Taurit → Taurat
Taurus n 1 Astron nama gugus bintang di belahan langit sebelah utara khatulistiwa
Tijaniah n aliran tarekat Islam yang didirikan oleh Abdul Abas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar at-Tijani
Tubagus n sebutan bagi bangsawan keturunan Sultan Banten
Tuhan n 1 sesuatu yang diyakini dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang Mahakuasa Mahaperkasa dsb
Tula n Libra (nama zodiak)
ta n nama huruf ke-3 abjad Arab
taajul adv segera
taala adj (Isl) Mahatinggi (Mahamulia) (biasa disebutkan sesudah menyebut nama Allah)
taaruf n (Ar) perkenalan
taasub adj (Ar) fanatik
taat adj 1 senantiasa tunduk (kepada Tuhan pemerintah dsb)
taat asas adj tidak berubah dari ketentuan yang sudah ditetapkan
taat sumpah adj menaati sumpah yang diucapkan