Ecek-ecek

Definisi

tidak sungguh-sungguh; pura- pura;

Lihat Juga :

eboni n kayu yang keras berat dan tahan lama digunakan untuk membuat mebel dan barang ukiran biasanya berwarna hitam
ebonit n karet vulkanisasi yang keras berwarna hitam dibuat dari campuran karet dan belerang digunakan antara lain sebagai penyekat listrik
ebro n kereta sewaan (beroda dua atau empat)
eburina n gading tiruan
ecek adj → ecek-ecek
eceng n tumbuhan air (daunnya yang muda dan bunganya yang berupa kuncup dapat dimakan sebagai sayur)
eceng gondok n tumbuhan air yang hidup terapung di permukaan air mempunyai kecepatan berkembang biak vegetatif sangat tinggi dan mempunyai kemampuan besar untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan keadaan lingkungan
ecer v → mengecer
eceran n secara satu-satu
eco adj (cak) enak
edafik n yang berhubungan dengan tanah
edafit n tumbuhan yang hidup pada permukaan atau tepat di bawah permukaan tanah
edafologi n ilmu tentang pengaruh keadaan tanah terhadap tanaman
edafon n fauna dan flora yang hidup dalam rongga dan celah zarah tanah
edan adj (cak) gila