Eceng gondok

Definisi

n tumbuhan air yang hidup terapung di permukaan air mempunyai kecepatan berkembang biak vegetatif sangat tinggi dan mempunyai kemampuan besar untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan keadaan lingkungan; Eichornia crassipes;

Lihat Juga :

ebro n kereta sewaan (beroda dua atau empat)
eburina n gading tiruan
ecek adj → ecek-ecek
ecek-ecek adj 1 tidak sungguh-sungguh
eceng n tumbuhan air (daunnya yang muda dan bunganya yang berupa kuncup dapat dimakan sebagai sayur)
ecer v → mengecer
eceran n secara satu-satu
eco adj (cak) enak
edafik n yang berhubungan dengan tanah
edafit n tumbuhan yang hidup pada permukaan atau tepat di bawah permukaan tanah
edafologi n ilmu tentang pengaruh keadaan tanah terhadap tanaman
edafon n fauna dan flora yang hidup dalam rongga dan celah zarah tanah
edan adj (cak) gila
edan kasmaran adj gila berahi
edan-edanan adv gila-gilaan