Eceran

Definisi

n secara satu-satu; sedikit-sedikit (tentang penjualan atau pembelian barang); ketengan;

Lihat Juga :

ecek adj → ecek-ecek
ecek-ecek adj 1 tidak sungguh-sungguh
eceng n tumbuhan air (daunnya yang muda dan bunganya yang berupa kuncup dapat dimakan sebagai sayur)
eceng gondok n tumbuhan air yang hidup terapung di permukaan air mempunyai kecepatan berkembang biak vegetatif sangat tinggi dan mempunyai kemampuan besar untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan keadaan lingkungan
ecer v → mengecer
eco adj (cak) enak
edafik n yang berhubungan dengan tanah
edafit n tumbuhan yang hidup pada permukaan atau tepat di bawah permukaan tanah
edafologi n ilmu tentang pengaruh keadaan tanah terhadap tanaman
edafon n fauna dan flora yang hidup dalam rongga dan celah zarah tanah
edan adj (cak) gila
edan kasmaran adj gila berahi
edan-edanan adv gila-gilaan
edap → dap
edar v → beredar