Edafik

Definisi

n yang berhubungan dengan tanah;

Lihat Juga :

eceng n tumbuhan air (daunnya yang muda dan bunganya yang berupa kuncup dapat dimakan sebagai sayur)
eceng gondok n tumbuhan air yang hidup terapung di permukaan air mempunyai kecepatan berkembang biak vegetatif sangat tinggi dan mempunyai kemampuan besar untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan keadaan lingkungan
ecer v → mengecer
eceran n secara satu-satu
eco adj (cak) enak
edafit n tumbuhan yang hidup pada permukaan atau tepat di bawah permukaan tanah
edafologi n ilmu tentang pengaruh keadaan tanah terhadap tanaman
edafon n fauna dan flora yang hidup dalam rongga dan celah zarah tanah
edan adj (cak) gila
edan kasmaran adj gila berahi
edan-edanan adv gila-gilaan
edap → dap
edar v → beredar
edaran n 1 sesuatu yang diedarkan
edema n (Dok) pembengkakan jaringan karena kandungan cairannya bertambah