Tadarus

Definisi

n (Isl) pembacaan Alquran secara bersama-sama (dalam bulan puasa);

Lihat Juga :

tadah gelas n piring atau alas gelas
tadah keringat n kain (cita) yang dirangkapkan pada punggung baju sebelah dalam
tadah mangkuk n piring atau alas mangkuk
tadahan n hasil atau pendapatan menadah
tadaruk n (Ar) kesederhanaan
tadbir n (Ar) perihal mengurus atau mengatur (memimpin mengelola)
tadi n 1 waktu yang belum lama berlalu
tadinya n 1 pada mulanya
tadir n (Mk) dinding dari bambu yang dianyam
tadung v → tertadung
tadut Bsm sastra lisan dari daerah Basemah, Sumatra Selatan, berisi ajaran moral dan agama Islam, disampaikan secara turun menurun dan bersifat anonim
tadwin n (Ar) pendaftaran
taekwondo n olahraga bela diri berasal dari Korea
taeniasis n (Dok) penyakit yang disebabkan cacing pita
taf l (kp) tafeta